Update 27 mei 2021:

Terug in ecclesia!

Na een lang jaar van allerlei veranderingen en aanpassingen vanwege de COVID-19 wereldwijde maatregelen zijn we heel blij om het volgende nieuws aan jullie door te geven.

Vanaf 1 juni as geven we iedereen vrij toegang tot onze kerkdiensten.
U hoeft zich hier niet meer voor te melden en bent dus gewoon uitgenodigd.
Wij hebben de overtuiging dat ons kerkgebouw groot en dus ruim genoeg is om met de huidige restricties aan iedereen toegang te geven.
De huidige voortvarendheid rondom het vaccineren geeft ook gevoel van een veilige omgeving.
Ook hebben we de nodige veranderingen aangebracht als het gaat om voldoende ventilatie.

Zolang de regering het gebruik van mondkapjes in publieke ruimte en 1,5 meter onderlinge afstand aanbeveelt vragen wij u hier rekening mee te houden.

Kinderkerk
Wij zijn heel blij te vermelden dat vanaf zondag 6 juni de kinderkerk en de zondagsschool elk weekend weer van start gaat.

Livestream
Voor iedereen die nog de livestream diensten volgt is het belangrijk om te weten dat vanaf juli as alleen nog de zondagochtenddienst via livestream te volgen is. Zondag-avond en woensdag-avond komt dus te vervallen.

Dank
Onze grote dank gaat uit naar alle mensen die zich hebben ingezet het afgelopen jaar. Diverse malen gingen we in een 'lockdown' maar ondanks dat wisten we met moderne middelen toch iedereen te betrekken en mededeelzaam te maken in het werk van God door onze kerk heen.

We zien er ontzettend naar uit om iedereen weer te mogen begroeten en zijn vol van geloof en hoop voor wat God gaat doen het komende jaar.

Mocht u nog vragen hebben, laat het ons weten.

Pastor Eric en Kathy Naus

Live stream
Contact